Optimism Bias: Waarom waarschuwen niet helpt

(Online) kranten, Linkedin, Facebook op elk platform wemelt het van de berichten over het niet respecteren van de 1,5 meter afstand. Binnen blijven blijkt eveneens een ruim begrip. Het bos, park en strand heeft zelden dit soort bezoekers aantallen gezien. Waarom hebben we er toch zoveel moeite mee om waarschuwingen ter harte te nemen? Alerts op je smartphone, borden en dringende verzoeken van minister-president en koning, het kan ons toch niet ontgaan zijn?

Een gedeeltelijke verklaring kan de zogeheten Optimism Bias zijn. Dat klinkt positief en dat is het ook. Zo’n 80% van de mensen hebben in meer of mindere mate een optimistisch vooroordeel over hun eigen toekomst. Super fijn want uit onderzoek blijkt je er ook bij tegenslagen er sneller boven op komt. Bovendien werkt het vooruitzicht van een zonnige toekomst als een ‘selffulfilling prophecy’.  Vertrouwen in de toekomst betekent minder stress dus een betere gezondheid, meer zelfvertrouwen dus een grotere kans van slagen. Win-win. Althans…

Optimism bias kan de wereld ook nét iets te rooskleurig doen lijken waardoor het optimisme onrealistisch wordt. In een onderzoek naar dit fenomeen werd aan de deelnemers gevraagd hoe ze de kans inschatten dat ze een ernstige ziekte zouden krijgen. Lag het feitelijke percentage lager dan wat de deelnemers verwachtten en stelde zij de verwachting direct bij. Kregen de deelnemers een cijfer te horen dat vele maken hoger lag, dan stelden zij hun persoonlijke verwachtingen slechts marginaal bij.

Middels een hersenscan werd in beeld gebracht wat er bij de deelnemers in het brein gebeurde waardoor ze de positieve berichten wél opnamen maar het negatieve nieuws grotendeels negeerden. Oorzaak zit in.. en hier komt ie: de linker inferieure frontale gyrus. Dit deeltje in de hersenen licht acuut op bij positieve informatie. De rechter ‘collega’ van de gyrus zou datzelfde moeten bij negatieve input, echter hoe positiever de mens hoe minder de werking van dit rechterdeeltje.

Om precies deze reden hebben waarschuwingen als “Roken veroorzaakt longkanker” slechts geringe impact. Hetzelfde geldt voor de anti-corona regels. Tuurlijk mensen raken besmet en worden ziek. Sommigen overlijden zelfs. Anderen. Niet ik.

Als waarschuwingen niet helpen, hoe dan mensen van de ernst te doordringen? Tja, wellicht dat de boetes een beetje helpen. En verder, herhalen, herhalen, herhalen.